top of page

Les Hayons

Le mont de Zatrou  entre Dohan et les hayons

Le mont de Zatrou entre Dohan et les hayons

hameau les hayons sous la neige

hameau les hayons sous la neige

Mevindt geen sporen terug van een kasteel in Les Hayons.

In het plaatsje « Le Hultai » (Le Libehan) heeft men, net aan de overkant van de oversteekplaats, resten gevonden van een oud Romeins kamp.

In de gesproken traditie wordt verteld dat, einde -54, begin -53 voor onze tijd, een romeins legioen van 6000 mannen, geleid door Sabinus en Cotta, vertrok vanuit Theux ,waar ze ingekwartierd waren, naar Aduatuca (Tongeren). De twee luitenanten werden gedood met een gedeelte van hun mannen.

Het uitgedunde legioen vervolgde zijn weg tot waar Labienus ingekwartierd was. Labienus was een Gallische legaat van Caesar. (100-45 voor J.C.)

De oversteekplaats aan de Semois werd regelmatig en veel gebruikt vooraleer er een eerste brug gebouwd werd over de rivier in 1096 : de brug van Luik in Bouillon. Het was waarschijnlijk deze oversteekplaats die, door de eeuwen heen, ervoor gezorgd heeft dat deze regio zo belangrijk werd. Er werden archeologische opgravingen gedaan die wezen op het bestaan van een kamp, omringd door greppels van 25 meter lang.

Op de plaats « La Saint Joseph » genoemd, bevindt zich aan het beekje « des Aleines » een menhir. Deze steen werd ontdekt door de aannemer Philippe Poncin, tijdens de grondwerken voor het bouwen van een barbecue schuilplaats. Sommigen beweren dat deze steen, tijdens een bepaalde belichting, de zijkant van een gezicht weergeeft. Het zou gaan om het gezicht van Sigebert III. Deze neolithische zou in 654 herbruikt zijn geweest als Merovingische mijlpaal die de grens bepaalde van het bisdom van Trier.

 

De plaats « La Roche Percée » is één van de oudste sites in de Ardennen. In de hoge middeleeuwen, rond 644, werd dit oord « petra quadrata » (vierkante steen) genoemd en later « petra pertusa » (doorboorde steen). Deze steen was de grens tussen de drie bisdommen van Reims, Trier en Luik.

bottom of page