Corbion

1345 hectaren 

644 inwoners

Rond het midden van de 16 de eeuw werd er op de plaats « Petit-Enclos » een kasteel gebouwd dat ondertussen verdwenen is. Het werd « het kasteel de Lux » genaamd. Het brande af en werd afgebroken in 1790.  Naar gelang de tradite bestonden er drie kastelen in Corbion. Heden blijven er alleen nog overblijfselen over van .  Het kasteel van de Graaf van Roucy, de laatste heer van Corbion. Het werd afgebroken tijdens de revolutie in 1789. Het kasteel was gelegen in het centrum van het dorp.

Verlaine verbleef soms in Corbion. Hij woonde twee jaar  aan de franse grens in een afgelegen huis (Beaujaban) terwijl hij onder een uitzettingsbevel stond. Hij was schuldig verklaard aan het feit van slagen en verwondingen op de persoon van zijn vriend Arthur Rimbaud.

 Esplanade Godfroid 1 - 6830 Bouillon - Belgium

0032.(0)61.46.42.02

Mentions légales :

Site web de la Maison du Tourisme